Vem är SimOn?

Simon

Hej! Mitt namn är Simon Rönnqvist. Jag är till utbildningen medianom (kandidat/Bachelor of Arts) med inriktning på webb, utexaminerad från Arcada. Jag har genom åren arbetat med webbprojekt, IT-support och kundservice både i egenskap av freelancearbetare och arbetstagare.

Mina specialområden är webbstandarder (XHTML, HTML5, CSS, etc.) och anpassade innehållshanteringsverktyg för optimalt fungerande och stilrena sidor, vilket även behandlades i mitt examensarbete med vitsordet utmärkt. Korrekt tillämpning av webbstandarder är bl.a. viktig för att sidor skall fungera bra i alla typer av webbläsare inklusive mobiltelefoner, samt vara lättillgänliga för sökmotorer som Google. Jag har även en allmänbildning inom olika andra aspekter av webbproduktion, med insikt i bl.a. webbprogrammering, serveradministration, design, användbarhet och innehållsproduktion.