Vad sägs om SimOn?

"SimOn har förverkligat två nya hemsidor till mitt företag - Bengt Björk Design och Munvig Media (bifirma)
www.bbdesign.fi, www.munvigmedia.fi
Båda utgående från mina visuella idéer. SimOn har visat både kunnande, ansvar och engagemang
och har dessutom betjänat med domänregistrering och teknisk support, allt på ett tillfredsställande sätt."

– Bengt Björk / Bengt Björk Design Ab/Oy