Vad gör SimOn?

SimOn erbjuder den hjälp som behövs för att ditt budskap skall nå fram till dina potentiella webbplatsbesökare, med hjälp av optimalt använd teknologi, tydligt presenterat material och ett lättanvänt innehållshanteringsverktyg så att du själv kan uppdatera dina webbsidor. Håll din kundkrets uppdaterad på ett enkelt och stilrent sätt!

Jag står till förfogande både för dig som behöver en webbsajt och dig som bara behöver hjälp med vissa aspekter av webbproduktion. Likaså kan jag även vid behov överlåta uppgifter som kräver specialkunnande utanför mina kärnområden till mina samarbetspartners.

Till exempel gör jag

 • Startpaket, allt du behöver för att få upp dina webbsidor på nätet
 • specialanpassade innehållshanteringsverktyg, för ett stilrent slutresultat
 • andra applikationer (bl.a. mobil apps)
 • domänregistreringar (inkl. webbhotell)
 • layoutbyggen (XHTML, HTML5, CSS & JavaScript)
 • bloggsystem
 • nyhetssidor
 • bildgallerior
 • beställnings- och kontaktformulär
 • webbutiker
 • övrig Web 2.0 funktionalitet, alltid i "best practice"-anda

Startpaket

Startpaketet innefattar registrering av domän, webbhotell, layoutbygge och ett innehållshanteringssystem som anpassas enligt dina behov, för ett optimalt fungerande och stilrent slutresultat. Läs mer på Webben.fi

Paketet kan köpas som en helhet och vid behov kan tjänsterna även köpas separat.

Layoutbygge

Utgående från ett designförslag, grafiska riktlinjer eller grafiskt material (t.ex. befintliga broschyrer) byggs en välfungerande layout enligt webbstandardsrekommendationer givna av World Wide Web Consortium (W3C). Det innebär att webbteknologierna används på ett ändamålsenligt sätt för att de skall fungera optimalt i alla sammanhang.

Detta innebär bl.a. att ditt material tillgängliggörs oberoende av vilken webbläsare eller utrustning som försöker komma åt informationen, må det vara en vanlig dator, mobiltelefon, punktskriftsläsare eller sökmotor.

Vid sidan av god tillgänlighet (för olika typ av utrustning) ges också sidans användbarhet och användarvänlighet uppmärksamhet. På så vis kan informationen inte bara uppfattas av sajtbesökarnas apparatur, utan också av besökarna själva!

Om ni saknar enhetligt grafiskt material sen tidigare, kan även det beställas som en tilläggstjänst som förverkligas av en av mina samarbetspartners.

Innehållshanteringssystem

De delar av sajten som ofta behöver uppdateras kan via ett specialanpassat innehållshanteringssystem uppdateras via en vanlig webbläsare. Denna specialanpassning sker för att webbsidornas konsekventa och stilrena utseende skall kunna bibehållas även om en lekman uppdaterar webbsidorna. Vid mer krävande typer av uppdatering kan även handledning erbjudas för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt.

Innehållshanteringssystemet som används är en för dina behov anpassad version av Radiant CMS eller Drupal, alltså samma innehållshanteringsystem som webbens uppfinnare Tim Berners-Lee använder för sin blogg. Till tjänsten hör tekniskt underhåll, inklusive säkerhetsuppdateringar för att garantera en fortgående fungerande webbplats.

Vid behov kan även andra skräddarsydda lösningar utarbetas, i avancerade fall finns mer specialiserade programmerare att tillgå.

Konsulttjänster

Konsulttjänster beträffande webbstandarder, användbarhet och därmed webblayoutbygge erbjuds också separat. Jag står till tjänst då du vill ha en webblayout gjord på bästa möjliga sätt enligt alla konstens regler, eller om du bara behöver hjälp med vissa mer krävande detaljer.

Få aktörer på marknaden har på allvar tagit sig tid att verkligen sätta sig in i webbstandarder, så som den moderna webbens grundpelare XHTML och CSS. De flesta tror sig tillämpa dem korrekt, men i slutändan är det väldigt få som verkligen gör det fullt ut. Inför mitt examensarbete satte jag mig på allvar in i ämnet och har sedan dess tillämpat lärdomarna flitigt. Jag intresserade mig för ämnet just av den orsak att jag alltid sett det som en central och trivial sak som "alla kan", men upptäckte att jag hade mycket att lära. Idag kan jag hjälpa er tillämpa dessa webbteknologier till sin fulla potential i äkta "best practice"-anda!

Se portfolio för referenser.
Tag kontakt för en offert eller närmare information!